A www.zoldkutya.hu oldalt a Zöld Kutya Kft. üzemelteti (továbbiakban: Szolgáltató). A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Szolgáltató által a www.zoldkutya.hu weboldalon keresztül, illetve személyesen a Zöld Kutya Kft szalonjaiban nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik.

 

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Zöld Kutya Kft
Cég székhelye: 1126 Budapest Márvány u. 25.
Cégjegyzékszám: 13-09-129557
Adószám: 14803693-1-43
E-mail cím: hello@zoldkutya.hu
Banszámlaszámok:

  • 12080607-01169668-00100002
  • 22222222-35049113

 

2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

A szolgáltatást elektronikus úton, telefonon, e-mailen, hivatalos Facebook oldalon, a booked4us időpontfoglalón és személyesen a szalonban kezdeményezhet a Vásárló.

A szolgáltatás regisztrációhoz kötött, a regisztrációt a felügyeleti szerv, a területileg illetékes Állategészségügyi Szakhatóság követelményeinek megfelelően végzi el a Szolgáltató. A regisztráció megkönnyíti az ellátások nyomon követését.

A Vásárló az első látogatást követő regisztráció alkalmával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a Vásárló személyes adatait kizárólag az Állategészségügyi Szakhatóság részére adja át ellenőrzés céljából.

 

3. A SZOLGÁLTATÁS

A szolgáltatást méretenként, fajtánként és igénybevett illetve szükséges szolgáltatásonként több árkategóriában kínáljuk. A Zöld Kutya Kft árai Forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák. A szalonban készpénzzel, bankkártyával valamint Revoluton keresztül Forintban illetve Euroban fizethet a Vásárló.

A kozmetikai ellátás előtt az állat összes védőoltásának érvényesnek kell lennie, kölyköt leghamarabb a 3. védőoltás után lehet a kutyakozmetikába hozni.

A kutyakozmetikus a tulajdonost minden estben tájékoztatja a kutya szőrtípusának és szőrminőségének legmegfelelőbb kozmetikai ellátásáról, rendszerességéről.

A nem megfelelő, de a Vásárló kívánsága szerint végzett szőrápolás esetén előforduló szőr-illetve bőrproblémákért nem vállalunk felelősséget.

Amennyiben az állat szőre elhanyagolt, csomós, filces, jelentősen megnő a sérülések kockázata. Az elhanyagolt szőrzet ellátása minden esetben felárral terhelt.

Az érzékeny bőrű illetve az elhanyagolt szőrű szálkás, drótos és vegyes szőrzetű kutyák ellátása során a bőr kipirosodhat, érzékenység léphet fel, erről pontos tájékoztatást kap a Vásárló az első trimmelés elvégzése előtt.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a kutyakozmetikus által javasolt rendszeres kezelés be nem tartása miatt előforduló bőrbetegség, szőrminőség-romlás, egyéb szőr- és bőrproblémák kialakulása miatt a Zöld Kutya Kft nem vállal felelősséget.

Ha az állat idős, vagy egészségügyi problémái vannak, nagyobb a kockázata a stressznek. Az idős, krónikus vagy szervi megbetegedéssel élő kutyát, vagy rendszeres gyógyszeres kezelés alatt álló állatot kizárólag a tulajdonos folyamatos jelenléte mellett vállal a Szolgáltató.

A Zöld Kutya Kft szalonjaiban semmiféle bódító/nyugtató készítményt nem használunk, kifejezett kérésre sem.

A Szolgáltató abban az esetben, ha az állat parazitával fertőzött, az állatot és a szalont köteles fertőtleníteni. Ennek költsége a Vásárlót terheli.

Elállás

A lefoglalt időpont előtt 24 órával van lehetőség lemondásra. 24 órán belüli lemondás esetén 2500 Ft/lefoglalt óra felárat számítunk fel a következő alkalommal. Lemondás nélkül történő elmulasztott megjelenés esetén a továbbiakban nem tudunk időpontot biztosítani.

 

4. FIZETÉS

A Zöld Kutya Kft. szalonjaiban készpénzes illetve bankkártyás fizetésre van lehetőség.

 

5. VIP Klubtagság

Az a Vásárló, aki a Zöld Kutya generál illetve show/prémium szolgáltatásait minimum 6 hónapja megszakítás nélkül igénybe veszi legalább 6-8 hetes rendszerességgel, VIP klubtagságra jogosult.

A tagság a 6. hónap eltelte után lép életbe.

Kedvezmények:

  • A VIP tagság a generál és show/prémium generál mindenkori listaárából 10%-os kedvezményre jogosít (a kedvezmény a felárakra nem terjed ki).
  • A Zöld Kutya által szervezett események ingyenesen illetve féláron (50%-os kedvezménnyel) látogathatók, az esemény/rendezvény meghirdetett feltételei szerint.
  • A VIP tagok minden esetben elsőbbséget élveznek az időpont egyeztetéskor.
  • A VIP tagság át nem ruházható.
  • A VIP tagság határozatlan időtartamú, bármikor megszüntethető. Amennyiben a Vásárló a rendszerességet szünetelteti, kihagy 1-1 időpontot, a kedvezmény visszavonásra kerül.

 

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A zoldkutya.hu weboldala, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alatt áll. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a zoldkutya.hu tulajdonosa jogosult. A tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Szolgáltató rendszere a Vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Vásárló által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Vásárló a regisztráció során hozzájárul, hogy minden, a szalonban az állatról készült fotót, videoanyagot a Zöld Kutya Kft a jogszabályi követelményeknek megfelelő módon és mértékben marketing célra felhasználja illetve kezelje.

A Szolgáltató jogosult a Vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

A szolgáltatásról írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók
álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a
jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik e-mailben vagy postai úton.

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet rendelkezései az irányadók.

A jelen Általános Szerződési Feltételek Önre mindenkor a vásárlás időpontjában hatályos szövege szerint terjednek ki. Jelen általános szerződési feltételek, valamint az adatvédelmi tájékoztató a zoldkutya.hu internetes honlapon regisztráció nélkül megismerhetők.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Zöld Kutya Kft., illetve a Szolgáltató hatáskörén kívülálló, általa nem kontrollálható és neki nem felróható okból nem tudja teljesíteni a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségeit, az nem minősül szerződésszegésnek. Ilyen, úgynevezett vis maior helyzetnek minősül különösen a háború, polgári felkelés, sztrájk, zavargás, természeti katasztrófa, tűz, robbanás, elektromos energiaszolgáltatás szünetelése, bérelt vonali szolgáltatás kimaradása vagy szünetelése, szükségállapot vagy bármely egyéb hasonló elháríthatatlan helyzet. Vis maior esetén a Zöld Kutya Kft., illetve a Szolgáltató kötelezettségei nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége alól csak olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesül, amilyen mértékben és amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maior számottevően akadályozza vagy lehetetlenné teszi. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja.

Hatályos: 2019. Január 1-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.