A Zöld Kutya Kft által üzemeletett szalonokban az első látogatás alkalmával regisztáljuk az állatot. A regisztráció során az Ön által megadott személyes adatainak kezelése a Zöld Kutya Kft (székhely: 8060 Mór Mónus u. 2. cégjegyzékszám: 13-09-129557) adatkezelési szabályainak minden tekintetben, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete – GDPR, – valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelel.
Ezen adatok kezelése és feldolgozása a közöttünk lévő üzleti kapcsolat fenntartásához, – a szolgáltatás magas minőségű teljesítése, gördülékeny üzletmenet, e-mail küldése, telefonos kapcsolat – elengedhetetlenül szükséges. Az adatokat Ön, mint üzleti partner, önként bocsájtja rendelkezésünkre, az szolgáltató és vásárló közötti jogviszony létesítése vagy szerződésszerű fenntartása érdekében.
Az általunk kezelt adatokat kizárólag az Önnel fennálló üzleti kapcsolatunkban használjuk fel és azokat harmadik fél részére (a saját adatfeldolgozóinkon kívül) kizárólag a területi illetékes felettes szervnek – Állategészégügyi Szakhatóság – adjuk át, ellenőrzés esetén a 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 193.&-a alapján. Az általunk kezelt adatokkal kapcsolatban, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy a Zöld Kutya Kft birtokolja az oldalain (www.zoldkutya.hu, www.petgroom.hu) látható információkat. A www.zoldkutya.hu és a www.petgroom.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
Tilos a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Ettől eltérő rendelkezéseket és szabályokat csak a termékek viszonteladóival kötött szerződések tartalmazhatnak.
A tárhely-szolgáltató
– cégnév: Envi-Tech Kft.
– székhely, telephely: 1121 Budapest, Konkoly-Thege u. 29-33.
– kapcsolattartó neve: Czitrovszky Balázs
– adószám: 13632386-2-43
– cégjegyzékszám: 01-09-865347
– e-mail cím: info@webtaros.hu